Admission Inquiry

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी प्रथम वर्ष व थेट व्दितीय वर्ष डिप्लोमा प्रवेशासाठी नावनोंदणी सुरु

Mechanical, Computer, Information Technology शाखा NBA मानांकन प्राप्त असलेले, पिंपरी चिंचवड पॉलिटेक्निक ,निगडी,पुणे या महाविद्यालयाद्वारे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी दहावी व बारावी (PCM/ PCB/ PCMB/ Technical/ Vocational/ MCVC/ ITI) नंतर प्रथम वर्ष व थेट व्दितीय वर्ष डिप्लोमा प्रवेशासाठी नावनोंदणी सुरु...